دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد موسسه كه از پايان نامه خود دفاع نموده اند ميرساند
 
"ضمن آرزوي موفقيت و بهروزي براي اين عزيزان"
 
در صورت تمايل به قرارگيري عكس جلسه دفاع خود در سايت موسسه مي توانند
 
فايلهاي مربوطه را به موسسه تحويل دهند.