سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
كليه دانشجوياني كه درخواست ميهماني به ساير موسسات را دارند
 
فقط تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 94/9/18 فرصت دارند فرمهاي درخواست خود را به اداره آموزش تحويل نمايند.
 
تذكر مهم: درخواستهايي كه پس از تاريخ ارائه شوند تحويل گرفته نخواهند شد.
 
لطفا از مراجعه حضوري به آموزش خودداري فرمائيد.
 
پس از بررسي درخواستها در شوراي آموزشي، نتيجه در پروفايل دانشجويان اطلاع رساني مي گردد.