چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه مراجعين محترم بخصوص دانشجويان عزيز مي رساند
 
 
بدليل برگزاري امتحانات پايان ترم از مورخ 94/10/12 لغايت 94/10/26 انجام امور اداري ممكن نمي باشد،
 
لطفا پس از تاريخ ذكرشده مراجعه فرماييد.