يكشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان موسسه مي رساند
 
دانشجويان محترم جهت انجام امور حذف اضطراري
 
از تاريخ 94/9/22 تا پايان وقت اداري 94/9/30 مي توانند به آموزش مراجعه نمايند.