چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان جلسه دفاعيه خانم  شكوفه مهتابي
به روز چهارشنبه مورخ  94/10/23 ساعت 10 در اتاق سمينار تغيير پيدا كرد.
 
موضوع پايان نامه:
مركز جوانان با رويكرد معماري پايدار با راهنمايي آقاي دكتر گرجي
 
جهت رويت كليه دفاعيه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي اينجا كليك نماييد.