سه شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
به اطلاع مي رساند جلسه كميته انضباطي جهت رسيدگي به تخلف و تقلب دانشجويان
 
در امتحانات نيمسال اول در مورخ 08/11/94 ساعت 9:30  صبح برگزار مي شود،
 
در صورت نياز به دفاع از خود مي توانيد حضور يابيد.