پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان موسسه مي رساند
 
بعلت درخواست مكرر برخي دانشجويان، به مدت دو روز پرو فايلها جهت
 
اصلاح و تغيير انتخاب واحدهاي نيمسال دوم 94 باز مي باشد،
 
لازم به ذكرست اين تنها فرصت براي دانشجوياني است كه در زمانبندي گذشته انتخاب واحد ننموده اند
 
و در زمان حذف و اضافه براي ايندسته از دانشجويان امكان انتخاب واحد وجود نخواهد داشت، چرا كه طبق آيين نامه
 
در زمان حذف و اضافه امكان تغيير تعداد محدودي از واحدهاست.
 
لازم بذكرست زمان حذف و اضافه از مورخ 24 بهمن ماه به بعد مي باشد.
 
 
رشته ها
 
زمان
كليه رشته ها و مقاطع
 
جمعه مورخ 16 بهمن ماه 94 از ساعت 8 صبح لغايت 24 شب
كليه رشته ها و مقاطع
 
شنبه مورخ 17 بهمن ماه 94 از ساعت 8 صبح لغايت 24 شب