دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

زمانبندي حذف و اضافه نيمسال دوم 95-94  (942)
 
عنوان رشته ها
زمان
A
كارشناسي ارشد معماري
كارشناسي ارشد مطالعات معماري
كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهـري
كارداني و كارشناسي الكترونيك
كارشناسي برق
شنبه مورخ 24/11/94
 
B
 
كارشناسي مكانيك
كارشناسي مواد و متالوژي
كارداني و كارشناسي نقشه كشي و طراحي صنعتي
يكشنبه مورخ 25/11/94
C
كارداني ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان،ساختمانهاي بتني)
كارشناسي پيوسته و ناپيوسته عمران، اجرايي عمران
كارداني فني عمران
دوشنبه مورخ 26/11/94
D
كارداني شهرسازي
كارشناسي پيوسته و ناپيوسته شهرسازي
سه شنبه مورخ 27/11/94
E
كارداني و كارشناســي پيوسته و ناپيوسته معماري
چهارشنبه مورخ 28/11/94
F
كارشناسي نرم افزار
كارداني پيوسته و ناپيوسته نرم افزار
كارشناسي IT و كارشناسي سخت افزار
پنجشنبه مورخ 29/11/94
 
 
 
 
زمانبندي با تاخير كليه گروه ها
جمعه مورخ 30/11/94
گروه
ساعت 8 الي 10
A
ساعت 10 الي 12
B
ساعت 12 الي 14
C
ساعت 14 الي 16
D
ساعت 16 الي 18
E
ساعت 18 الي 20
F
 
 
تذكرات آموزشي و مالي:
 
-      زمانبندي حذف و اضافه، از ساعت 8 صبح لغايت 24 همان روز تعيين شده است. حذف و اضافه آخرين فرصت براي تغيير در انتخاب واحد شما مي باشد به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد، در نتيجه در زمان مشخص شده جهت اصلاح انتخاب واحد خود مراجعه فرمائيد. به زمانبندي با تاخير هم دقت نماييد.
 
-      كليه دانشجويان قبل 92 (از آنجا كه سنوات تحصيلي آنها به اتمام رسيده است) و زمانبندي براي آنها تعريف نشده است، جهت حذف و يا اضافه دروس به مدير گروه و يا مسئول رشته خود مراجعه نمايند.
 
-      ميزان شهريه = شهريه ثابت + مبالغ واحدهاي اخذ شده (مبلغ هر درس را كه قصد انتخاب آن را داريد در صفحه انتخاب واحد ذكر شده است) لازم بذكرست قبل از زمان انتخاب واحدتان نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد، تا امكان اخذ آنها را در زمان مذكور داشته باشيد. شهريه را حتما بصورت اينترنتي واريز نماييد، در غير اينصورت عواقب مشكلات ناشي از پرداخت بصورت دستي، بعهده دانشجو ميباشد.