دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
باطلاع كليه دانشجوياني كه مي توانند درس معرفي باستاد در اين دوره اخذ نمايند مي رساند
 
مهلت ثبت نام : از روز شنبه 94/11/24 لغايت روز چهارشنبه 94/11/28  مي باشد.
 
 
تاريخ آزمون :  دوشنبه مورخ 94/12/3
 
 
زمان امتحان : 8:30 صبح 
 
 
تذكر : اقدام به موقع و انجام مراحل دريافت فرم و تحويل به اداره آموزش
 
صرفا بعهده شخص دانشجو مي باشد.