سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد معماري مي رساند، زمان دفاعيه برخي از دانشجويان كارشناسي ارشد معماري به شرح ذيل است:
 
 
معصومه ميرعظيمي به راهنمايي دكتر سهيلي روز پنج شنبه مورخ 94/11/29 ساعت 15 الي 16 
 
پرناز پيريان به راهنمايي دكتر گرجي روز پنج شنبه مورخ 94/11/29 ساعت 16 الي 17 
 
پريسا نجيمي به راهنمايي دكتر زنديه روز سه شنبه مورخ 94/12/4 ساعت 15 الي 16
 
گلناز عاشري به راهنمايي دكتر زنديه روز سه شنبه مورخ 94/12/4 ساعت 16 الي 17
 
 
با آروزي موفقيت براي اين عزيزان