يكشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
تحويل پروپزال دانشجويان شهرسازي در مقطع كارشناسي جهت شروع طرح نهايي تا تاريخ 15 اسفند ماه 94 مي باشد
 
كساني كه ديرتر از تاريخ معين شده تحويل نمايد يك نمره از نمره پاياني را از دست خواهند داد.
 
 
 
همچنين دو نفر از دانشجويان خاطي شهرسازي مقطع كارشناسي ناپيوسته كه طرح نهايي پايان نامه خود را
عينا از دانشگاه تربيت مدرس كپي نموده بودند به كميته انضباطي معرفي شدند.