چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان گروه معماري مي رساند،
 
زمان دفاعيه دو نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد معماري مشخص گرديد كه به شرح ذيل مي باشد:
 
آقاي كيوان مندوزه اي با موضوع مجتمع مسكوني با رويكرد انعطاف پذيري در بافت فرسوده باغ شاطر تهران
استاد راهنما آقاي دكتر سهيلي، روز دوشنبه مورخ 24 اسفند ماه ساعت 14 الي 15 مي باشد.
 
 
آقاي سيامك ملاحسني با موضوع خانه گفتگو و هم انديشي اديان الهي
استاد راهنما آقاي دكتر گرجي، روز دوشنبه مورخ 24 اسفند ماه ساعت 15 الي 16 مي باشد.