يكشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري ورودي مهر 92
 
كه تا كنون از پايان نامه خود دفاع ننموده اند
 
تا مورخ 95/1/20 به اداره آموزش مراجعه نمايند (جهت تمديد سنوات تحصيلي)
 
شايان ذكرست در صورت عدم مراجعه عواقب آن برعهده ي دانشجو مي باشد.