شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با جناب آقاي دكتر حامدي در روزهاي پنجشنبه درس مكانيك سيالات دارند مي رساند،
 
زمان جبراني اين درس روز شنبه مورخ 95/1/28 از ساعت 16 الي 19 برگزار مي گردد.
 
حضور كليه دانشجوياني كه در روزهاي پنجشنبه كلاس دارند الزامي است  
 
همچنين شركت دانشجويان ساير گروه هاي مكانيك سيالات آقاي دكتر حامدي ممانعتي ندارد.