شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با جناب آقاي دكتر حامدي مكانيك سيالات (كليه گروه ها) دارند مي رساند،
 
زمان امتحان ميان ترم در روز چهارشنبه مورخ 1 ارديبهشت ماه ساعت 12 الي 14 مي باشد.