چهارشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه طرح نهايي دارند (تمامي گروه ها) مي رساند
 
زمان دفاعيه روز چهارشنبه مورخ  95/2/29 از ساعت 10 لغايت 12 مي باشد.
 
كليه دانشجويان مي بايست يك هفته قبل از زمان دفاع،
 
"پرينت كارنامه آموزشي خود بهمراه اجازه دفاع استاد راهنماي مربوطه خود" را به مدير گروه تحويل دهند.
 
در غير اينصورت اجازه دفاع در زمان ياد شده را نخواهند داشت.