پنجشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۶ | چاپ | نامه الکترونیک

پروپزال­های بررسی شده در شورای گروه (ترم 942)
وضعیت پروپوزال
گروه تحصیلی
استاد راهنما
دانشجو
ردیف
(كد پروپزال)
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
علی مرادی
1-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای قلعه پرداز
نیلوفرجراحی
2-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای یوسفی رامندی
فرشته جهانی
3-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
آرزو پوردهقان
4-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای قلعه پرداز
نسترن رضایی فرد
5-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
مهرناز حسن نزاد
6-942
تایید
نرم افزار
آقای اردکانی
علی اصغرمحتشم آریا
7-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای اردکانی
سیدایمان حسینی
8-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای اردکانی
منیره طالبی
9-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای زارع سلطانی
نوید وحیدی
10-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای زارع سلطانی
محمد خانزاده
11-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای زارع سلطانی
تینا اسدزاده
12-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای قلعه پرداز
شقایق کاظمی
13-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای قلعه پرداز
فرناز اعظمی
14-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای علیجانی
منصوره الهویی نظری
15-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
عاطفه بابایی
16-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای کریمی
محمدحسن عباسی
17-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
خانم چگینی
امیرطارمی
18-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای اردکانی
سینا  رخیده
19-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای اردکانی
مهدی امرالهی
20-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای علیجانی
محمد کریمی
21-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای اردکانی
مهران ابراهیمی نژاد
22-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای اردکانی
رضا الهی
23-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای کریمی
مریم یوسفی
24-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای کریمی
مهناز کشاورز رضایی
25-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای اردکانی
شقایق داوری دولت آبادی
26-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
امیرحسین رنجبر زعفرانیه
27-942
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای علیجانی
مهدی دودکانلوی میلان
28-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
فاطمه اله یاری اردستانی
29-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
سحر آقا بابایی
30-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای مرادی
زهرا اکبری کلهر
31-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای زارع سلطانی
مجتبی فتحی
32-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای علیجانی
نیلوفر حوضی
942-33
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای اردکانی
مسعود حیدری زاده
942-34
تایید
نرم افزار
آقای اردکانی
سهیلا مهدی آبادی
942-35
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای قلعه پرداز
فائزه طاهری
942-36
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای قلعه پرداز
بنفشه بهاری پور
942-37
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای کریمی
سیما شجاعی مهر
942-38
مراجعه +توضیحات ناقص
فناوری اطلاعات
آقای کریمی
شهره رشیدنیا
942-39
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای زارع سلطانی
علی شعبانی
942-40
تایید
نرم افزار
آقای زارع سلطانی
عطیه حاجی نورمحمدی
41-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای کریمی
مرجان کریمیان
42-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای یوسفی رامندی
غزاله دروگر
43-942
مراجعه +توضیحات ناقص
الکترونیک
آقای دلیر
محسن میرکریمی
44-942
مراجعه +توضیحات ناقص
الکترونیک
آقای دلیر
بهزاد رضایی
45-942
تایید
نرم افزار
آقای قلعه پرداز
مجید مالکی
942-46
تایید
نرم افزار
آقای قلعه پرداز
محمدرضاآتشگر
942-47
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای قلعه پرداز
امیرمهدی یعقوبی
942-48
تایید
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
آرزو قاسمی
942-49
تایید
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
زهرايغمائيان
50-942
تایید
الکترونیک
آقای علیجانی
مهران خیری
51-942
تایید
الکترونیک
آقای مرادی
شراره بیات
52-942
مراجعه +توضیحات ناقص
الکترونیک
آقای مرادی
مصطفی جز عطایی
53-942
تایید
الکترونیک
آقای مرادی
حسین چریکی
54-942
مراجعه +توضیحات ناقص
الکترونیک
آقای علیجانی
شادی صدیقی
55-942
تایید
الکترونیک
آقای مرادی
حمیدجهان بخشی
56-942
تایید
الکترونیک
آقای علیجانی
سحرفرهادیان
57-942
تایید
الکترونیک
آقای علیجانی
زهره لامعی
58-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای علیجانی
نیلوفر ابوطالبی
59-942
تایید
الکترونیک
آقای علیجانی
میثم اسدپشامی
60-942
تایید
الکترونیک
آقای علیجانی
ابوالفضل کشاورزی
61-942
تایید
الکترونیک
آقای علیجانی
محمدرضا کوچک خانی
62-942
تایید
سخت افزار
آقای علیجانی
نفیسه درویش
63-942
تایید
نرم افزار
آقای مومنی
سعید گلی
64-942
تایید
فناوری اطلاعات
آقای خزایی
شبنم یزدی نیک
65-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای اردکانی
مرضیه کلهر
66-942
تایید
الکترونیک
آقای علیجانی
میثم دارپرنیان
67-942
مراجعه +توضیحات ناقص
نرم افزار
آقای مومنی
خدیجه یوسفی
68-942
تایید
الکترونیک
آقای علیجانی
متین چی چاهی
69-942
تایید
الکترونیک
آقای مرادی
امیدحسن پوری
70-942
تایید
الکترونیک
آقای علیجانی
میثم نمازی
71-942
مخالفت
الکترونیک
آقای علیجانی
ساناز ناصری
72-942
تایید
نرم افزار
آقای یوسفی رامندی
سپیده جوادی
73-942
تایید
الکترونیک
آقای مرادی
حامد سیدعابدینی
74-942
تایید
الکترونیک
آقای مرادی
امیرقربانی خمسه
75-942
تایید
الکترونیک
آقای مرادی
محمدنوروزی
76-942
تایید
الکترونیک
آقای مرادی
مرتضی جباری
77-942
                                                                                 
توضيحات مربوط به پروپزال­ها
 
·       کلیه دانشجویانی که وضعیت پروپوزال آنها تأیید به صورت مشروط می باشد با مراجعه به گروه آموزشی نسبت به اصلاحات مورد نظر پروژه خود اقدام نمایند.
·       کلیه دانشجویانی که وضعیت پروپوزال آنها توضیحات ناقص می باشد، در اسرع وقت با مراجعه به گروه آموزشی نسبت به ارائه توضیحات تکمیلی پروژه خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت با موضوع پیشنهادی این دسته از دانشجویان مخالفت خواهد شد.
·       کلیه دانشجویانی که با موضوع پیشنهادی آنها مخالفت شده است، موظفند در اسرع وقت با مراجعه به گروه آموزشی و سپس استاد راهنما نسبت به انتخاب موضوع جدید اقدام نموده و پروپوزال جدید خود را مجدداً  تحویل دهند تا در شورای آموزشی گروه مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
 
·       کلیه دانشجویان رشته­ های سخت افزار، نرم افزار و ICT که در ترم جاری درس پروژه پایانی را اخذ نموده ولی اسامی آنها در لیست فوق درج نگردیده است به دلیل عدم تحویل پروپوزال خود در موعد مقرر با کسر 3 نمره از پروژه مواجه و به ازای هر تأخیر یک هفته­ ایی از زمان اعلام این اطلاعیه با کسر 1 نمره دیگر مواجه خواهند شد.
 
 
                                                                                         گروه آموزشی برق و رایانه