چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۷ | چاپ | نامه الکترونیک

شهریه ثابت و متغیر مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی96-95
عنوان دانشگاه و رشته
گروه آموزشي
شهريه ثابت هر نيمسال+خدمات فرهنگي، ورزشي و مشاوره اي
شهريه متغير هر واحد
شهريه هر واحد پايان نامه‌
نظري
آزمايشگاهي و كارگاهي
موسسه آموزش  عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی علامه دهخدا 
و ... *
سایر گروهای آموزشی
7,935,000+400000
1,483,500
3,967,500
4,950,060
 
 
توضيحات:
 
*رشته هاي كارشناسي ارشد موسسه شامل : مهندسي معماري،مطالعات معماري ايران، برنامه ريزي شهري و طراحي شهري (جديد)، مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(جديد)
 
مبلغ شهريه ثابت ورودي هاي ماقبل 96-95، مبلغ 6900000 ريال مي باشد و شهریه متغیر(شامل واحد های نظری ، آزمایشگاهی وکارگاهی) به ميزان 15% نسبت به قبل افزايش مي يابد.(مقادير ذكر شده در جدول)