چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ | چاپ | نامه الکترونیک

زمانبندي انتخاب واحد نيمسال تابستان 95-94  (943)
 
عنوان رشته ها
زمان
1
كليه ارشدها(معماري-مطالعات-شهرسازي)
كارشناسي مكانيك
كارشناسي مواد و متالوژي
كارداني و كارشناسي نقشه كشي و طراحي صنعتي
كارداني ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان،ساختمانهاي بتني)
كارشناسي پيوسته و ناپيوسته عمران
كارداني فني عمران
چهارشنبه مورخ 9/4/95
2
كارشناسي نرم افزار
كارداني پيوسته و ناپيوسته نرم افزار
كارشناسي IT و كارشناسي سخت افزار
كارداني و كارشناسي الكترونيك
كارشناسي برق
شنبه مورخ 12/4/95
3
كارداني شهرسازي
كارشناسي پيوسته و ناپيوسته شهرسازي
كارداني و كارشناســي معماري
يكشنبه مورخ 13/4/95
انتخاب واحد با تاخير1
كليه گروه ها و رشته ها
دوشنبه مورخ 14/4/95
انتخاب واحد با تاخير2
كليه گروه ها و رشته ها
سه شنبه مورخ 15/4/95
 
 

توجه: بدليل حذف برخي گروه هاي درسي بعلت بحدنصاب نرسيدن آنها

روزهاي چهارشنبه پنجشنبه و جمعه مورخ 16،17 و 18 تير ماه 95

فايل كليه دانشجويان جهت اصلاح انتخاب واحد باز مي باشد.

 
 
 
تذكرات آموزشي و مالي:
 
-      زمانبندي هر روز، از ساعت 8 صبح لغايت 24 همان روز تعيين شده است.زمانبندي فوق به هيچ عنوان قابل تمديد  نمي باشد، در نتيجه در زمان مشخص شده جهت انتخاب واحد مراجعه فرمائيد. فايل كليه رشته ها و گروه ها در روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ 14 و 15 تير ماه جهت انتخاب واحد با تاخير باز مي باشد.
 
-      انتخاب واحد ترم تابستان، به هيچ عنوان حذف و اضافه نخواهد داشت پس در انتخاب واحد خود دقت كنيد.
 
-      دانشجويان رشته اي كه جزء زمانبندي روز مذكور  نيستند  از ساعت 16  به بعـد مي تواننـد به پروفايل خود (رؤيت نمرات، جهت واريز شهريه،  اخذ گواهي اشتغال و ... ) مراجعه نمايند.
 
-      ميزان شهريه = نصف شهريه ثابت + مبالغ واحدهاي اخذ شده (مبلغ هر درس را كه قصد انتخاب آن را داريد در صفحه انتخاب واحد ذكر شده است) لازم بذكرست قبل از زمان انتخاب واحدتان نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد، تا امكان اخذ آنها را در زمان مذكور داشته باشيد. شهريه را حتما بصورت اينترنتي واريز نماييد، در غير اينصورت عواقب مشكلات ناشي از پرداخت بصورت دستي، بعهده دانشجو ميباشد.