چهارشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
قابل توجه متقاضیان پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد
 
با توجه به ابلاغیه مورخ 1395/03/31 سازمان سنجش آموزش کشور دو گروه از دانش آموختگان ذيل مي توانند از تسهيلات رتبه اولي در مقطع كارشناسي ارشد استفاده نمايند:
 
رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که در طول 8 نیمسال دانش آموخته شده باشد
و
رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که در طول 4 نیمسال دانش آموخته شده باشد 
 
تذكر:
دانشجوياني كه از تاريخ فارغ التحصيلي ايشان بيش از يك سال نگذشته باشد. و تنها يكبار استفاده از اين تسهيلات مقدور مي باشد.
 
 
مدارك مورد نياز
 
-تصوير شركت در آزمون و "مجاز شدن" در آزمون كارشناسي ارشد
-ارائه درخواست كتبي دانشجوي متقاضي كه در آن مشخصات بطور كامل ذكر گرديده است.
-تكميل فرم ذيل،مربوط به شاغلين تحصيلي كه نهايتا تا 95/6/31 فارغ التحصيل ميشوند
 
 
و تحويل مدارك نامبرده به مسئول رشته خود در اداره آموزش نهايتا تا تاريخ 24 تير ماه 95