سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 

بدليل حذف برخي گروه هاي درسي بعلت بحدنصاب نرسيدن آنها

روزهاي چهارشنبه پنجشنبه و جمعه مورخ هاي 16،17 و 18 تير ماه 95

فايل كليه دانشجويان جهت اصلاح انتخاب واحد باز مي باشد.