يكشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند زمان تحويل طرح نهايي كارشناسي معماري (كليه گروه ها)
 
روز سه شنبه مورخ  29 تير ماه 95 ساعت 10 الي 12 مي باشد.