سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان شهر سازی که واحد طرح نهایی خود را در بهمن 1394 اخذ نموده اند ، اخرین مهلت تحویل پایان نامه کارشناسی مهندسی شهرسازی بدون پرداخت شهریه تمدید دهم شهریور می باشد.
 
کلیه دانشجویان که قبل از بهمن 1394 واحد طرح نهایی را اخذ نموده اندوتا فروردین 1395 دفاع نکرده اند . مشمول تمدید مالی واحد طرح نهایی می گردند. 
 
 
اسامی دانشجویانی که پروپزال را با تاخیر تحویل داده اند و مشمول کسر یک نمره تاخیر می گردند
علی رضا کاکاوند
عارف شریفی
فاطمه نجف تومرایی
الهام نجبا
پژمان طرق دار
میلاد سلسمیان
 
 
 
اسامی دانشجویانی که پایان نامه نهایی شهرسازی را در بهمن ماه 1394 اخذ نموده اند ولی تا کنون پروپزال را تحویل نداده اند (نمره نهایی ایشان از 18 کسر خواهد شد)
عاطفه میرحیدری
مهتاب ابراهیم خانی
بهروز قراجورلوی
زهره دهقان
رویا قاسمی
مهسا نامداری
میلاد نیک مرام
محمد رضا ایران نژاد
محمد رضا ترکمن
فاطمه خورشیدی
فرشادزاج فروش
کیارش کاشف