يكشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان دفاعيه "تحويل طرح نهايي" كليه گروه هاي كارشناسي معماري
 
روز شنبه مورخ 27 شهريور ماه 95 ساعت 12 الي 14 مي باشد.