يكشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
برنامه زمانبندي انتخاب واحد  اصلي  نيمسال اول 96-95 (ترم 951)
عنوان رشته ها
زمان
گروه A
1
كارشناسي ارشد معماري
كارشناسي ارشد مطالعات معماري
كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهـري
كارشناسي مكانيك
كارشناسي مواد و متالوژي
كارشناسي IT
شنبه مورخ 13/6/95
2
كارداني ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان،ساختمانهاي بتني)
كارشناسي پيوسته و ناپيوسته عمران، اجرايي عمران
كارداني فني عمران
كارداني و كارشناسي نقشه كشي و طراحي صنعتي
يكشنبه مورخ 14/6/95
گروه B
3
كارشناسي نرم افزار
كارداني پيوسته و ناپيوسته نرم افزار
كارداني و كارشناسي الكترونيك
كارشناسي برق
دوشنبه مورخ 15/6/95
4
كارداني شهرسازي
كارشناسي پيوسته و ناپيوسته شهرسازي
سه شنبه مورخ 16/6/95
5
كارداني و كارشناســي پيوسته و ناپيوسته معماري
چهارشنبه مورخ 17/6/95
 
 
برنامه زمانبندي انتخاب واحد  با تاخير  نيمسال اول 96-95 (ترم 951)
1
گروه A (رديفهاي 1 و 2)
شنبه مورخ 20/6/95
2
گروه B (رديفهاي 3، 4 و 5)
يكشنبه مورخ 21/6/95
 
 
 
قابل توجه دانشجويان موسسه كه تا كنون بعلت مسدود بودن پروفايلشان انتخاب واحد ننموده اند
 
بدينوسيله باطلاع مي رساند، پروفايل خود در سامانه سيدا را چك كرده
و در اولين فرصت نسبت به رفع مسائل ذكرشده اقدام فرماييد.
 
همچنين متذكر ميشود پروفايل شما،از روز سه شنبه (95/6/23) لغايت پنجشنبه (95/6/25)
جهت انتخاب واحد و اصلاح آن باز مي باشد.
 
 
  تذكرات آموزشي و مالي:
 
 زمانبندي هر روز، از ساعت 8 صبح لغايت 24 همان روز تعيين شده است.زمانبندي فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد، در نتيجه در زمان مشخص شده جهت انتخاب واحد مراجعه فرمائيد. به زمانبندي با تاخير هم دقت نماييد.
 
    كليه دانشجويان قبل از 922 (از آنجا كه سنوات تحصيلي آنها به اتمام رسيده است) و مجاز به انتخاب واحد نيستند، جهت انتخاب واحد به مدير گروه و يا مسئول رشته خود مراجعه نمايند.(مخصوص دانشجويان كارداني و كارشناسي ناپيوسته بيش از 6  ترم)
 
   ميزان شهريه = شهريه ثابت + مبالغ واحدهاي اخذ شده (مبلغ هر درس را كه قصد انتخاب آن را داريد در صفحه انتخاب واحد ذكر شده است) لازم بذكرست قبل از زمان انتخاب واحدتان نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد، تا امكان اخذ آنها را در زمان مذكور داشته باشيد. شهريه را حتما بصورت اينترنتي واريز نماييد، در غير اينصورت عواقب مشكلات ناشي از پرداخت بصورت دستي، بعهده دانشجو ميباشد.