چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند
 
زمان جلسه دفاعيه خانم آرزو فرجي
روز شنبه مورخ  95/06/27 ساعت 14 الي 15 در اتاق سمينار برگزار مي گردد
 
موضوع پايان نامه:
مجتمع مسكوني با رويكرد نقش طبيعت با راهنمايي آقاي دكتر سامه
 
جهت رويت كليه دفاعيه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي اينجا كليك نماييد.