چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
موسسه آموزش عالي علامه دهخدا ضمن تبريك و خير مقدم به دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارداني پيوسته سال تحصيلي 96-95
و با آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، از اين عزيزان با همراه داشتن مدارك ذيل ثبت نام مي نمايد:
 
مدارك مورد نياز ثبت نام:
 
1- اصل ريزنمرات تاييدشده دوره 3ساله دبيرستان به همراه 3 سري كپي
2- اصل ياگواهي موقت دوره ديپلم به همراه 3 سري كپي
(تاريخ فارغ التحصيلي مقطع سه ساله متوسطه بايد حداكثر 31/06/1395 باشد.)
-مدارك  مورد نياز
3-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
4-اصل كارت ملي و 3برگ تصوير پشت رو
5-شش قطعه عكس 4r3(پشت نويسي شده)
6-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
7-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
8-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
زمان ثبت نام روزهاي شنبه يكشنبه و سه شنبه مورخهاي 20 ، 21 و 23 شهريور ماه 95