يكشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۹ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجويان موسسه كه تا كنون بعلت مسدود بودن پروفايلشان انتخاب واحد ننموده اند
 
بدينوسيله باطلاع مي رساند، پروفايل خود در سامانه سيدا را چك كرده
و در اولين فرصت نسبت به رفع مسائل ذكرشده اقدام فرماييد.
 
همچنين متذكر ميشود پروفايل شما،از روز سه شنبه (95/6/23) لغايت پنجشنبه (95/6/25)
جهت انتخاب واحد و اصلاح آن باز مي باشد.