چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ | چاپ | نامه الکترونیک

موسسه آموزش عالي علامه دهخدا ضمن تبريك و خير مقدم به دانشجويان پذيرفته شده سال تحصيلي 96-95
و با آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، از اين عزيزان با همراه داشتن مدارك ذيل ثبت نام مي نمايد:
 
مدارك مورد نياز ثبت نام دانشجويان جديدالورود مقطع كارشناسي ناپيوسته
 
1-اصل ريزنمرات تاييدشده دوره كارداني به همراه 3 سري كپي 
2- اصل ياگواهي موقت دوره كارداني به همراه 3 سري كپي
3-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
4-اصل كارت ملي و 3برگ تصوير پشت رو
5-شش قطعه عكس 3 در 4(پشت نويسي شده)
6-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
7-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
8-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
زمان ثبت نام كارشناسي ناپيوسته روزهاي شنبه تا دوشنبه مورخ 27 شهريور لغايت 29 شهريور ماه 95