چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

موسسه آموزش عالي علامه دهخدا ضمن تبريك و خير مقدم به دانشجويان پذيرفته شده سال تحصيلي 96-95
و با آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، از اين عزيزان با همراه داشتن مدارك ذيل ثبت نام مي نمايد:
 

مدارك مورد نياز ثبت نام دانشجويان جديدالورود سراسري مقطع: كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته
 
 1-اصل ريزنمرات تاييدشده دوره پيش دانشگاهي به همراه 3 سري كپي (تاريخ فارغ التحصيلي مقطع پيش دانشگاهي بايد حداكثر 31/06/1395 باشد.)
2-اصل ياگواهي موقت دوره پيش دانشگاهي به همراه 3سري كپي
3- اصل ريزنمرات تاييدشده دوره 3ساله دبيرستان به همراه 3 سري كپي
4- اصل ياگواهي موقت دوره ديپلم به همراه 3 سري كپي
5-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
6-اصل كارت ملي و 3برگ تصوير پشت رو
7-شش قطعه عكس 3 در 4 (پشت نويسي شده)
8-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
9-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
10-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
زمان ثبت نام روزهاي شنبه تا دوشنبه مورخ 3 مهــر ماه لغايت 5 مهـــر ماه 95