چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان ارشد معماري كه در ترم جاري نسبت به اخذ پايان نامه اقدام نموده اند مي رساند،
 
كه جلسه توجيهي چگونگي تكميل پروپوزال و انتخاب استاد راهنما روز پنجشنبه مورخ 95/7/15 ساعت 12
 
در اتاق تحصيلات تكميلي طبقه سوم تشكيل مي گردد.
 
حضور كليه دانشجويان الزامي است.