سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان ذيل مي رساند كه پروپزال ارشد معماري آنها به تصويب شوراي منتخب پايان نامه رسيده است و نياز است نسبت به تحويل آن از مسئول رشته خود در اداره آموزش سركار خانم مهندس كشاورز اقدام و با تاييد و امضاي استاد راهنما به مديرگروه عودت نمايند:
 
1- نيلوفر حاجي باشي
2- فائزه تقي پور
3- سونيا حداد
4- ليلا نوري
5- شيده دلاوري
6- سمانه اسكندري
7- سيد مسعود سيادتي
 
لازم بذكرست افراد ذيل پروپزالشان به تاييد استاد راهنما رسيده و نياز به دريافت آن نيست، لذا جهت ادامه كار طراحي و مطالعات آن به استاد راهنمايشان مراجعه نمايند:
 
1- نيلوفر زين العابدين استاد راهنما آقاي دكتر گرجي
2- سارا سليمان تبار استاد راهنما آقاي دكتر سامه
3- محمد الماسي استاد راهنما آقاي دكتر گرجي