يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد مرحله تكميل ظرفيت مي رساند
بر اساس تصميم شوراي موسسه مقرر مي گردد كلاسهاي دانشجويان ثبت نام شده از ترم بهمن 95 برگزار شود.
 
همچنين پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد مطالعات جهت تصميم گيري بمنظور بررسي درخواست تغيير رشته
اين افراد به مهندسي معماري مورخ چهارشنبه 95/8/26 راس ساعت 14 در اتاق سمينار
واقع در طبقه سوم موسسه جلسه اي برگزار مي گردد.حضور متقاضيان جهت تصميم گيري مناسب الزامي است.