يكشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد ترم 951 مي رساند
 
واجدين شرايط از تاريخ شنبه مورخ 95/9/13 لغايت چهارشنبه 95/9/17 جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم
با مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه مراجعه نمايند.
 
باتوجه به ضرورت برگزاري آزمون در تاريخ سه شنبه مورخ 95/9/23 مهلت تعيين شده قابل تمديد نيست.
 
مكان امتحان: اتاق 111 و 219
 
ساعت امتحان: 8:30 صبح