شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان میان ترم خطوط انتقال مخابراتی استاد علی حامدی روز دوشنبه 95/09/15ساعت 16 برگزار می گردد.ضمنا استفاده از ماشین حساب بلامانع می باشد.