دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند زمان جبراني درس مباحث ويژه استاد يوسفي رامندي 
 
مورخ 95/9/21 ساعت 8 الي 10:30 در سايت 1 برگزار مي گردد.