سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس نقشه برداری صنعتی استاد زارعی از روز سه شنبه 95/09/16  به هفته آینده سه شنبه 95/09/23 همان ساعت کلاسی تغییر یافت.