سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس تفسیر موضوعی استاد عابدینی روز سه شنبه 95/09/16 فقط ساعت 14 الی 16تشکیل نمی شود.
ضمنا کلاس 16 الی 18 حتما تشکیل می گردد.