سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 کلاس برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري استاد کرمی پور روز چهارشنبه95/09/17 تشکیل نمی گردد.