سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس فیزیک حرارت اخذ نموده اند، روز یکشنبه 95/09/28 ساعت 12به آقای  مهندس حسام حامدی جهت آگاهی از نحوه برگزاری کلاس مراجعه نمایند.