دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 کلیه کلاس های آقای اردکانی روز سه شنبه 30آذر ماه تشکیل نمی گردد.