سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان  كارشناسي ارشد ناپيوسته برنامه ريزي شهري
 
 کلاس برنامه ریزی راهبردی آقای دکتر نظری استثنا  از روز پنج شنبه 10/09/ 95به روز چهارشنبه  95/10/08  از ساعت 12 الی 14 تغییر پیدا کرد.