سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 کلاس جبرانی مدیریت تشکیلات استاد عظیمی روز سه شنبه 95/10/07 ساعت 11/30 الی 13/30 در کلاس 312 برگزار می  گردد