پنجشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان پایان ترم  بیان معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) استاد شهاب روز چهارشنبه 95/10/08 ساعت 9 الی 11 برگزار می گردد.