شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان میان ترم درس سازه های بتن آرمه ۱ خانم حسینی فرد روز یکشنبه  ۹۵/۱۰/۵ ساعت ۱۲ در کلاس 110برگزار میگردد.