شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان کاردانی ساختمان که در ترم جاری درس فیزیک حرارت با خانم رمضانی اخذ نموده اند، در طی این هفته حتما به خانم حسینی فرد مراجعه نمایند.