شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس های جبرانی استاد عطایی  روز دوشنبه 95/10/06مطابق برنامه زیر برگزار می گردد.
 
8 الی 10  عناصر جزئیات    سمینار2
10 الی 12 معماری معاصر سمینار2
15/30 الی 17/30 طرح  5     آتلیه 3