يكشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاس های خانم ملکی روز دوشنبه 95/10/06 تشکیل نمی گردد.  
 
                               ضمنا امتحان آزمایشگاه ایشان هفته آینده برگزار می گردد.