دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان امتحان مبتني بر وب استاد قلعه پرداز
 
روز يكشنبه مورخ 12 دي ماه 95 ساعت 10 الي 12 مي باشد.