سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۴ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان هاي استاد  شعبانيان به شرح ذيل مي باشد:

امتحان نقشه كشي رايانه اي كارشناسي روز يكشنبه مورخ 12 دي ماه ساعت 9 الي 12 و زمان تحويل پروژه 12 الي  16 مي باشد.

امتحان پروسه طراحي روز دوشنبه مورخ 13 دي ماه ساعت 9 الي 13 مي باشد.

امتحان نمونه سازي رايانه اي روز سه شنبه مورخ 14 دي ماه ساعت 9 الي 12 و زمان تحويل پروژه 12 الي 16 مي باشد.